A cadea de valor forestal amosa a súa satisfacción polo rigor do informe de WWF (World Wildlife Fund) sobre incendios

A cadea de valor forestal amosa a súa satisfacción polo rigor que reflicte o informe de WWF (World Wildife Fund) sobre incendios. Punto por punto, este informe desminte os mitos da existencia de supostas tramas criminais ou a falsa acusación que se fixo ao eucalipto ou ao pino como causantes dos incendios.

As conclusións do informe coinciden coas das comisións de Portugal e de Pontevedra: a causa dos incendios é o abandono e a falta de xestión.

A cadea de valor forestal confía en que os partidos políticos galegos deixen a ambigüidade e o tacticismo apostando polo sector forestal, polo rural e por Galicia. Para axudar a evitar incendios, cómpre xerar economía no rural e un instrumento clave é o monte.

A loita contra o abandono xerando sustentabilidade económica debería ser o gran consenso dos partidos políticos galegos e todas as lexítimas propostas de cada posición, deben ser coherentes con este principio.

As propostas que poñen en risco a sustentabilidade económica e que non demostren como van a xerar valor para o rural só poden cualificarse como un fraude. A cadea entende que a sociedade demande outros usos paisaxísticos ou recreativos, pero se as limitacións poñen en risco a sustentabilidade económica hai que compensar ao silvicultor

A cadea de valor forestal felicítase de compartir a análise do problema coas comisións parlamentarias e coas organizacións ecoloxistas e non dubida que máis pronto que tarde se entenderá que un monte san e produtivo para o propietario é a mellor garantía ambiental e social para previr os incendios forestais, xerando emprego e fixando poboación no rural.